Fysioterapeut studerende

I den kliniske undervisning får du:

  • Vejledning og supervision, fortrinsvis af den kliniske underviser, men også af andre sundhedsfaglige kolleger når dette giver mening.
  • Praktisk erfaring med undersøgelse og behandling af de borgere der giver mening i forhold til semestrets læringsmål.
  • Indblik i det tværfaglige samarbejde, en fysioterapeut indgår i.

Med udgangspunkt i autentiske fysioterapisituationer og patientforløb, og i samarbejde med din kliniske underviser, andre fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, vil du udvikle dine kompetencer inden for behandling, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser og af uddannelsesstedet for at sikre god sammenhæng mellem teori og praksis. 

Er du interesseret i at komme i et praktikforløb i Træningscenter Brøndby, eller har du yderligere spørgsmål hertil, er du mere end velkommen til at kontakte vores kliniske underviser Pernille Vester på tlf. 43 28 21 73 eller via mail traening@brondby.dk - Overskrift: "Klinisk Underviser".

Elev i kommunen

Skal du træffe en beslutning om uddannelse, tilbyder Brøndby Kommune en række muligheder - både for dig, der vil begynde en uddannelse, og for dig, der allerede er i gang med en uddannelse.

Fysioterapeutstuderende
En del af din undervisning vil foregå ude i praksis - klinisk undervisning.
Elev som social- & sundhedshjælper
Læs om hvordan du bliver social- og sundhedshjælperelev i Brøndby Kommune.
Kontorelev
Læs om hvordan du bliver kontorelev i Brøndby Kommune.
Ergoterapeutstuderende
Læs om ergoterapeutuddannelsen, hvor en del af din undervisning foregår ude i praksis.
Sygeplejestuderende
Går du på sygeplejerske-uddannelsen, har du mulighed for at komme i praktik i Brøndby Kommune.
Elev som social- & sundhedsassistent
Læs om forløbet som social- og sundhedsassistent i Brøndby Kommune.

Social- og sundhedshjælper-elev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedshjælperelev i Brøndby Kommune.

Du skal vælge Brøndby Kommune fordi du:

• Garanteres en praktikplads.
• Får løn efter gældende overenskomst.
• Får en fast tilknyttet uddannet vejleder.
• Får kursus i dokumentation og forflytning.
• Har fast tid til fordybelse i praktikken.
• Deltager i fælles refleksioner med andre elever og vejledere i praktikken.
• Deltager i fælles frokost med andre elever i praktikken, hvor I kan sparre med hinanden.
• Deltager i fælles Studieunits med uddannelseskoordinatorer.

Gennem uddannelsen lærer du om personlig pleje og praktisk hjælp til ældre borgere.

Din uddannelse foregår i borgerens eget hjem enten på et ældrecenter eller i hjemmeplejen. I hjemmeplejen cykler du mellem besøgene og det forventes at du kan cykle trafiksikkert og stiller egen cykel til rådighed.

Vi har et tæt samarbejde med SOSUH, hvor du går i skole.

Vi har et tæt samarbejde med 10. klasse skolen UCN i Brøndby, hvor vi løbende har elever i erhvervspraktik. Du er velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorer Helle Udsen og Majbrit Fromberg. Se under: Vil du vide mere.

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk