Fysioterapeutstuderende

Klinisk undervisning for fysioterapeutstuderende

En del af fysioterapeutuddannelse foregår i klinisk praksis, hvor den studerende får praktisk erfaring med at undersøge og behandle patienter.

Hvad får man ud af den kliniske undervisning?

  • Vejledning og supervision af Klinisk underviser og andre erfarne fysioterapeuter
  • Praktisk erfaring med at arbejde med patienter med forskellige problemstillinger.
  • Indblik i det tværfaglige samarbejde, der er en vigtig del af en fysioterapeuts hverdag.
  • Udvikling af kompetencer inden for behandling, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser i samarbejde med fysioterapeutuddannelsen, for at sikre en god sammenhæng mellem teori og praksis. Der arbejdes med autentiske patientforløb og vil være mulighed for at stille spørgsmål og få feedback fra underviser og kolleger.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om den kliniske undervisning i Brøndby Kommune, kan du kontakte vores kliniske underviser David Flecks Howell på  tlf. 43 28 21 73 eller via mail traening@brondby.dk

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk