Sygeplejestuderende

Hvis du er i gang med sygeplejerskeuddannelsen, har du mulighed for at komme i klinik i Brøndby Kommune.

Du skal vælge Brøndby Kommune fordi du:

 • Deltager i fælles refleksionstimer sammen med andre studerende.
 • Bliver tilknyttet en klinisk vejleder.
 • Tilbydes læringsforløb med til tid fordybelse.
 • Møder flere sygeplejersker med efteruddannelse i f.eks. demens, KOL, diabetes og palliation og specialuddannelse i borgernær sygepleje.
 • Kan møde mange sygeplejersker ansat i hjemmeplejen og på ældrecentrene.
 • Deltager i fælles frokost med andre studerende og elever i praktikken, hvor der er mulighed for fælles sparring. 

Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje er en mellemgang videregående uddannelse, som varer syv semestre (3½ år). 

Uddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse. Det er din uddannelsesinstitution, der fordeler de kliniske uddannelsespladser.

Som sygeplejerskestuderende udvikler du stærke kliniske handlekompetencer. 
Du bidrager til:
- at udvikle det nære sundhedsvæsen
- at sikre sammenhæng i borgerforløb
- at arbejde med kvalitetsudvikling inden for sygeplejen
- med klinisk beslutningstagen
- klinisk lederskab
- dokumentation
- telesundhed
- velfærdsteknologiske løsninger
- farmakologi
- sundhedspædagogik
- rehabilitering

Du beskæftiger dig med mennesker i alle aldre og samfundslag. Som sygeplejerske uddanner du dig til et solidt teoretisk fundament, der kan ruste dig til mødet med den professionelle verden i det danske sundhedsvæsen. Du vil blandt andet kunne arbejde i psykiatrien, i hjemmesygeplejen, på et ældrecenter og på et hospital. Derudover har du mulighed for at rejse ud i verden.
 

Statens uddannelsesstøtte (SU)
Under uddannelsen er du berettiget til SU.


Koordinering af dit uddannelsesforløb
Uddannelseskoordinatorerne koordinerer dit uddannelsesforløb, når du har dine klinikperioder i Brøndby Kommune. Vi planlægger og afholder forskellige arrangementer for studerende såsom studieaktivitets-, vejlednings- og refleksionstimer i grupper . Vi har et bredt kendskab til kommunens studerende og kan løbende støtte både vejledere og studerende ved behov.


Hvor og hvornår kommer du i klinik?
I Brøndby Kommune kan du komme i klinik
- på ældrecentrene
- på Flexpladserne
- på rehabiliteringen
- i Akutteamet
- i hjemmeplejen
- i sundhedsplejen

Vi møder dig som studerende på semester 1, 2, 4, 5, 6 og 7.


Muligheder for videreuddannelse
Som sygeplejerske er der muligheder for videreuddannelse og forskning inden for sygeplejen.


Hvad kan Brøndby Kommune tilbyde dig som studerende? 

 • Vi har sygeplejesker med klinisk vejlederuddannelse, som løbende opkvalificeres indenfor uddannelse og pædagogiske metoder.
 • Vi har fagligt kompetente vejledere, som er med til at skabe et godt lærings- og studiemiljø.
 • Vi har sygeplejersker på alle ældrecentrene, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen samt sygeplejerske med specialfunktioner. 
 • Vi tilbyder fælles og individuelle refleksions- og vejledningstimer for studerende.
 • Brøndby Kommune er centralt beliggende med gode forbindelser til både S-tog, busser, motorvej og gode cykelstier.


Vil du vide mere?

Du kan finde yderligere information om sygeplejerskeuddannelsen på www.kp.dk

Du er også velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorerne:

Bettina Rasmussen
Telefon: 2135 0337

Majbrit Fromberg
Mail: majfr@brondby.dk
Telefon: 2169 7137

Du kan finde os på Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby.

Se Rammepapirer for velfærdsuddannelserne

HER
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk