Social- & sundhedshjælper-elev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedshjælperelev i Brøndby Kommune.

Du skal vælge Brøndby Kommune fordi du: 

  • Garanteres en praktikplads.
  • Får løn efter gældende overenskomst.
  • Alle over 25 år får voksenelevløn.
  • Får en fast tilknyttet uddannet vejleder.
  • Får kursus i dokumentation og forflytning.
  • Har fast tid til fordybelse i praktikken.
  • Deltager i fælles refleksioner med andre elever og vejledere i praktikken.
  • Deltager i fælles frokost med andre elever i praktikken, hvor I kan sparre med hinanden.
  • Deltager i fælles Studieunits med uddannelseskoordinatorer.
  • Deltager i færdigheds- og simulationstræning.

Gennem uddannelsen lærer du om personlig pleje og praktisk hjælp til ældre borgere.

Din uddannelse foregår i borgerens eget hjem, enten på et ældrecenter eller i hjemmeplejen. I hjemmeplejen cykler du mellem besøgene, og det forventes at du kan cykle trafiksikkert og stiller egen cykel til rådighed.

Vi har et tæt samarbejde med SOSUH, hvor du går i skole.

Vi har et tæt samarbejde med 10. klasse skolen UCN i Brøndby, hvor vi løbende har elever i erhvervspraktik. 


Hvornår og hvordan søger du?
Brøndby Kommune optager elever til uddannelsesstart i januar og august.

Du søger om optagelse til uddannelsen som social- og sundhedshjælper ved at søge, når vi har slået elevannoncerne op på kommunens hjemmeside, under "Job hos os" eller på www.lærepladsen.dk

Du kan søge om ansættelse på grundforløb 2 som fortsætter med et hovedforløb, eller du kan søge om ansættelse direkte på hovedforløbet, hvilket forudsætter at du har et grundforløb 2.

Du kan læse mere om grundforløbet på www.sosuh.dk

Krav til ansættelse på Grundforløb 2:
Du skal være optaget på SOSUH, og have modtaget din personlige uddannelsesplan.

Krav til ansættelse på hovedforløb mod social- og sundhedshjælper:
Bestået grundforløb 2 mod social- og sundhedsuddannelsen.


Varighed og opbygning.
Uddannelsen tager 14 måneder og veksler mellem skole- og praktik.

Mulighed for videreuddannelse.
Efter end uddannelse kan du søge job i hjemmeplejen, på ældrecenter eller i aktivitetscenter i hele landet og arbejde på alle tider af døgnet. 

Du har mulighed for at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent.


Løn og ansættelse
Du vil blive ansat med en uddannelsesaftale og får løn efter gældende overenskomst.

Alle elever over 25 år vil få voksenelevløn.
Alle elever under 25 år ved ansættelsesdatoen, vil under HELE uddannelsen få elevløn.

Brøndby Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen.


Vil du vide mere?
Du kan læse mere om uddannelsen på www.sosuh.dk.

Du er også velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorerne:

Bettina Rasmussen
Mail: (kommer snarest) 
Telefon: 21 35 03 37 

Majbrit Fromberg 
Mail: majfr@brondby.dk
Telefon: 21 69 71 37

Du kan finde os på Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby.

 

 

Se Rammepapirer for velfærdsuddannelserne

HER
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk