Her kan du finde oplysninger om, hvordan det er at være medarbejder i Brøndby Kommune.

Et job med indhold og mening

Som kommune skal vi yde en service, der gør, at borgerne kan leve deres liv bedst muligt i alle de livsfaser, som han eller hun gennemlever. Vi skal tilbyde alt fra velfungerende daginstitutioner, over gode skoler og kulturcentre til vedligeholdelse af veje og parker.

Det er opgaver, der giver indhold og mening i dagligdagen. Det stiller også krav til os og vores medarbejdere.

En god arbejdsplads giver den bedste borgerservice

Det er medarbejderne i arbejdsfælleskabet, der giver borgerne god service. Fagligheden og engagementet hos den enkelte medarbejder er afgørende for at opgaverne på tværs af kommunen løses effektivt til gavn for kommunens borgere.

Et godt samarbejde med kollegerne i arbejdsfællesskabet er den lim, der binder vores service sammen - både samarbejdet i den enkelte institution eller afdeling og samarbejdet på tværs af sektorer og funktioner. Udvikling og forandring, helhedstænkning og et ordentligt menneskesyn er bærende værdier i skabelsen af en mangfoldig og bæredygtig kommune.

Bliv en del af Brøndby Kommune. Vi har brug for dig, hvis du:

  • stræber efter at give den bedst mulige service til borgerne.
  • har lyst og evne til at påvirke udviklingen
  • sætter en ære i din faglighed
  • kan tænke i helheder på tværs af kommunen
  • ønsker at bidrage til velfungerende arbejdsfællesskaber
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk