Ergoterapeutstuderende

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen vil en del af din undervisning foregå ude i praksis. Vi kalder det for klinisk undervisning.

I den kliniske undervisning i Visitationen får du:

  • Vejledning og supervision, fortrinsvis af den kliniske underviser, men også af andre sundhedsfaglige kollegaer, når dette giver mening og i forhold til semestrets læringsmål.
  • Praktisk erfaring med rollen som myndighed.
  • Mulighed for at arbejde kompensatorisk ud fra ergoterapeutiske referencerammer og muliggørelse af aktivitet via hjælpemidler.
  • Indblik i det tværfaglige samarbejde som en ergoterapeut i Visitationen indgår i.

Med udgangspunkt i autentiske ansøgninger omkring hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer og i samarbejde med din kliniske underviser, ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelle vil du udvikle dine kompetencer inden for visitering af hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer, kendskab til hjælpemidler og øvelse i mundtlig og skriftlig kommunikation.

Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser og af uddannelsesstedet for at sikre god sammenhæng mellem teori og praksis.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at komme i et praktiskforløb i Visitationen i Brøndby, eller har du yderligere spørgsmål hertil, er du mere end velkommen til at kontakte vores kliniske underviser Lene Larsen på telefon 43 28 22 61 eller via mail socviserg@brondby.dk . Skriv "Klinisk underviser" i emnefeltet.

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk