Fysioterapeutstuderende

En del af din undervisning vil foregå ude i praksis - klinisk undervisning.

I den kliniske undervisning får du:

  • Vejledning og supervision, fortrinsvis af den kliniske underviser, men også af andre sundhedsfaglige kolleger når dette giver mening.
  • Praktisk erfaring med undersøgelse og behandling af de borgere der giver mening i forhold til semestrets læringsmål.
  • Indblik i det tværfaglige samarbejde, en fysioterapeut indgår i.

Med udgangspunkt i autentiske fysioterapisituationer og patientforløb, og i samarbejde med din kliniske underviser, andre fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, vil du udvikle dine kompetencer inden for behandling, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser og af uddannelsesstedet for at sikre god sammenhæng mellem teori og praksis. 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at komme i et praktikforløb i Træningscenter Brøndby, eller har du yderligere spørgsmål hertil, er du mere end velkommen til at kontakte vores kliniske underviser Pernille Vester på tlf. 43 28 21 73 eller via mail traening@brondby.dk - Overskrift: "Klinisk Underviser".

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk
Powered by Emply