Social- & sundhedsassistent-elev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedsassistent i Brøndby Kommune.

Du skal vælge Brøndby Kommune fordi du:

• Garanteres en praktikplads
• Får løn efter gældende overenskomst
• Får en fast tilknyttet uddannede vejleder
• Får kursus i dokumentation og forflytning
• Har fast tid til fordybelse i praktikken
• Deltager i fælles refleksioner med andre elever og vejledere i praktikken
• Deltager i fælles frokost med andre elever i praktikken, hvor I kan sparre med hinanden
• Deltager i fælles Studieunits med uddannelseskoordinatorer
• Kan tage en gymnasial uddannelse samtidig med, at du uddanner dig stil social- og sundhedsassistent. (EUX = 4 år og 7 måneder) https://sosuh.dk/uddannelse/eux-velfaerd/

Som social- og sundhedsassistent bliver du en autoriseret sundhedsperson. Du får en teoretisk og praktisk uddannelse, hvor du udvikler kompetencer til at arbejde med helhedsplejen af borgere og patienter i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Du kommer til at udøve sygepleje i komplekse forløb hvor medicinhåndtering, behandling af sår, dokumentation, telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger kan indgå. Du arbejder også med tidlig opsporing, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabiliterende og genoptræningsopgaver hos syge, ældre og handicappede mennesker.

Din uddannelse foregår på et ældrecenter, hjemmeplejen, psykiatrien og lignende institutioner samt på et hospital. Skoleperioderne foregår på SOSU H, som vi har et tæt samarbejde med. I hjemmeplejen cykler du mellem besøgene og det forventes at du kan cykle trafiksikkert og stiller egen cykel til rådighed.

Vi har et tæt samarbejde med 10. klasse skolen UCN i Brøndby, hvor vi løbende har elever i erhvervspraktik. Du er velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorer Helle Udsen og Majbrit Fromberg. Se under: vil du vide mere.

Hvornår og hvordan søger du?

Brøndby Kommune optager elever til uddannelsesstart i januar, april, juli og oktober. 

Du søger om optagelse til uddannelsen som social- og sundhedshjælper ved at søge, når vi har slået elevannoncerne op på kommunens hjemmeside under ledige job – eller på praktikpladsen.dk

Løn og ansættelse

Du vil blive ansat med en uddannelsesaftale og får løn efter gældende overenskomst. 

I Brøndby Kommune er uddannelseskoordinatorerne din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen. 

Du er berettiget til voksenelevløn hvis du: 
• Er fyldt 25 år når uddannelsen starter 
• Har arbejdet minimum 24t/ugen i et 1 år, inden for de sidste 4 år 
• Har arbejdet inden for omsorgsarbejdet, det voksenpædagogiske område eller som handicaphjælper på voksenområdet 
• Kan fremvise dokumentation for erfaring 

Du kan undersøge om du er berettiget til tilskud til voksenlærlingeløn ved at: 
• kontakte dit jobcenter

Varighed og opbygning

Uddannelsen tager 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og praktik.
Er du uddannet social- og sundhedshjælper, vil du få 5 måneders merit fra første del af uddannelsen.

Mulighed for job og videreuddannelse

Efter endt uddannelse, kan du søge job i hjemmeplejen, på ældrecenter, på hospital, i behandlings- og socialpsykiatrien eller i aktivitetscentre i hele landet, og arbejde på alle tider af døgnet.

Du har mulighed for at videreuddanne dig til sygeplejerske.

Hvad kan Brøndby Kommune tilbyde dig som elev? 

• En fast tilknyttet uddannede vejleder 
• Kursus i dokumentation og forflytning 
• Fast tid til fordybelse i praktikken 
• Deltagelse i fælles refleksioner med andre elever og vejledere i praktikken 
• Deltagelse i fælles frokost med andre elever i praktikken, hvor I kan sparre med hinanden 
• Deltagelse i fælles Studieunits med uddannelseskoordinatorer 
• Gode transportforbindelser til både S-tog, busser, motorvej og gode cykelstier

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om uddannelsen på www.sosuh.dk.

Du er også velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinatorer

Helle Udsen 
Mail: helud@brondby.dk 
Telefon: 2135 0337 

Majbrit Fromberg 
Mail: majfr@brondby.dk
Telefon: 2169 7137

Du kan finde os på Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby.

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk
Powered by Emply