Social- & sundhedshjælper-elev

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedshjælperelev i Brøndby Kommune.

Du skal vælge Brøndby Kommune fordi du:

• Garanteres en praktikplads.
• Får løn efter gældende overenskomst.
• Får en fast tilknyttet uddannet vejleder.
• Får kursus i dokumentation og forflytning.
• Har fast tid til fordybelse i praktikken.
• Deltager i fælles refleksioner med andre elever og vejledere i praktikken.
• Deltager i fælles frokost med andre elever i praktikken, hvor I kan sparre med hinanden.
• Deltager i fælles Studieunits med uddannelseskoordinatorer.

Gennem uddannelsen lærer du om personlig pleje og praktisk hjælp til ældre borgere.

Din uddannelse foregår i borgerens eget hjem enten på et ældrecenter eller i hjemmeplejen. I hjemmeplejen cykler du mellem besøgene og det forventes at du kan cykle trafiksikkert og stiller egen cykel til rådighed.

Vi har et tæt samarbejde med SOSUH, hvor du går i skole.

Vi har et tæt samarbejde med 10. klasse skolen UCN i Brøndby, hvor vi løbende har elever i erhvervspraktik. Du er velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatorer Helle Udsen og Majbrit Fromberg.

Hvornår og hvordan søger du?
Brøndby Kommune optager elever til uddannelsesstart i januar og august.

Du søger om optagelse til uddannelsen som social- og sundhedshjælper ved at søge, når vi har slået elevannoncerne op på kommunens hjemmeside, under ledige job - eller på praktikpladsen.dk

Det er en forudsætning at du har bestået Grundforløb 2 inden uddannelsesstart.

Du kan løse mere om grundforløbet på www.sosuh.dk

 

Løn og ansættelse
Du vil blive ansat med en uddannelsesaftale og får løn efter gældende overenskomst.

Brøndby Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen.

Du er berettiget til voksenelevløn hvis du: 
• Er fyldt 25 år når uddannelsen starter 
• Har arbejdet minimum 24t/ugen i et 1 år, inden for de sidste 4 år 
• Har arbejdet inden for omsorgsarbejdet, det voksenpædagogiske område eller som handicaphjælper på voksenområdet 
• Kan fremvise dokumentation for erfaring

Du kan undersøge om du er berettiget til tilskud til voksenlærlingeløn ved at: 
• kontakte dit jobcenter


Varighed og opbygning
Uddannelsen tager 14 måneder og veksler mellem skole- og praktik.

Mulighed for videreuddannelse
Efter end uddannelse kan du søge job i hjemmeplejen, på ældrecenter eller i aktivitetscenter i hele landet og arbejde på alle tider af døgnet. 

Du har mulighed for at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Hvad kan Brøndby Kommune tilbyde dig som elev? 
• En fast tilknyttet uddannede vejleder. 
• Kursus i dokumentation og forflytning. 
• Fast tid til fordybelse i praktikken.
• Deltagelse i fælles refleksioner med andre elever og vejledere i praktikken. 
• Deltagelse i fælles frokost med andre elever i praktikken, hvor I kan sparre med hinanden. 
• Deltagelse i fælles Studieunits med uddannelseskoordinatorer.
• Gode transportforbindelser til både S-tog, busser, motorvej og gode cykelstier.


Vil du vide mere?
Du kan læse mere om uddannelsen på www.sosuh.dk.

Du er også velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinatorer
Helle Udsen 
Mail: helud@brondby.dk 
Telefon: 2135 0337 

Majbrit Fromberg 
Mail: majfr@brondby.dk
Telefon: 2169 7137

Du kan finde os på Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby.

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk
Powered by Emply