Sygeplejestuderende

Hvis du er i gang med sygeplejerskeuddannelsen, har du mulighed for at komme i klinik i Brøndby Kommune.

Du skal vælge Brøndby Kommune fordi du:

 • Deltager i fælles refleksionstimer sammen med andre studerende.
 • Bliver tilknyttet en klinisk vejleder.
 • Tilbydes læringsforløb med til tid fordybelse.
 • Møder flere sygeplejersker med efteruddannelse i f.eks. demens, KOL, diabetes og palliation.
 • Kan møde mange sygeplejersker ansat i hjemmeplejen og på ældrecentrene.
 • Deltager i fælles frokost med andre studerende og elever i praktikken, hvor der er mulighed for fælles sparring. 

Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje er en mellemgang videregående uddannelse, som varer syv semestre (3½ år). 

Uddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse. Det er din uddannelsesinstitution, der fordeler de kliniske uddannelsespladser.

Som sygeplejerskestuderende udvikler du stærke kliniske handlekompetencer. Du bidrager til at udvikle det nære sundhedsvæsen, at sikre sammenhæng i borgerforløb og at arbejde med kvalitetsudvikling inden for sygeplejen. Du arbejder med klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, dokumentation, telesundhed, velfærdsteknologiske løsninger, farmakologi, sundhedspædagogik og rehabilitering.

Du beskæftiger dig med mennesker i alle aldre og samfundslag. Som sygeplejerske uddanner du dig til et solidt teoretisk fundament, der kan ruste dig til mødet med den professionelle verden i det danske sundhedsvæsen. Du vil blandt andet kunne arbejde i psykiatrien, i hjemmesygeplejen, på et ældrecenter og på et hospital. Derudover har du mulighed for at rejse ud i verden.

 

STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU)
Under uddannelsen er du berettiget til SU.

KOORDINERING AF DIT UDDANNELSESFORLØB
Uddannelseskoordinatorerne koordinerer dit uddannelsesforløb, når du har dine klinikperioder i Brøndby Kommune. Vi planlægger og afholder forskellige arrangementer for studerende såsom informationsmøder, introduktion, vejlednings- og refleksionstimer samt evaluerings- og studiesamtaler. Vi har et bredt kendskab til kommunens studerende og kan løbende støtte både vejledere og studerende ved behov.

Du finder uddannelseskoordinatorernes kontaktoplysninger under "Vil du vide mere?" længere nede på denne side.

HVOR OG HVORNÅR KOMMER DU I KLINIK?
I Brøndby Kommune kan du komme i klinik på ældrecentrene, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen.

Vi møder dig som studerende på semester 1, 2, 4, 5 og 6.

MULIGHEDER FOR VIDEREUDDANNELSE
Som sygeplejerske er der muligheder for videreuddannelse og forskning inden for sygeplejen.

HVAD KAN BRØNDBY KOMMUNE TILBYDE DIG SOM STUDERENDE? 

 • Vi har sygeplejesker med klinisk vejlederuddannelse, som løbende opkvalificeres indenfor uddannelse og pædagogiske metoder.
 • Vi har fagligt kompetente vejledere, som er med til at skabe et godt lærings- og studiemiljø.
 • Vi har sygeplejersker på alle ældrecentrene, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen samt sygeplejerske med specialfunktioner. 
 • Vi tilbyder fælles og individuelle refleksions- og vejledningstimer for studerende.
 • Brøndby Kommune er centralt beliggende med gode forbindelser til både S-tog, busser, motorvej og gode cykelstier.

VIL DU VIDE MERE?

Du kan finde yderligere information om sygeplejerskeuddannelsen på www.kp.dk

Du er også velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinatorer

Helle Udsen
Mail: helud@brondby.dk
Telefon: 2135 0337

Majbrit Fromberg
Mail: majfr@brondby.dk
Telefon: 2169 7137

Du kan finde os på Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby.

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR 65113015

Tilgængelighedserklæring
Telefon
(+45) 43 28 28 28
Mail
brondby@brondby.dk
Powered by Emply